Javítási feltételek

A javítás folyamata, szabályai

Mindenek előtt tisztázni szeretnénk: nem veszünk át javításra korábban mások által szétszedett vagy javítani próbált készülékeket. Nagyon sok félreértéses helyzet adódott már ebből, amit a jövőben el fogunk kerülni.

Az APPSolute Kft. a meghibásodott készülék javítására ajánlatot ad, mely 15 napig érvényes. A javítás megkezdésének feltétele a megrendelő részéről az ajánlat írásbeli vagy szóbeli elfogadása. A szerviz árajánlat jóváhagyása után kezdi el a leadott készülék javítását.

Az átvétel során nem észlelt károsodások (beázás, fizikai illetve szoftveres sérülés, szakszerűtlen javítás) rögzítésének hiánya nem zárja ki azok átvételkori meglétét. A sérülést szenvedett készülék (külső sérülésnyomok nélkül is) szoftverfrissítés és/vagy javítás során működésképtelenné válhat.

Beázott készülék bevizsgálása illetve előzetes tisztítása során a leadás előtt még működőképes készülék vagy alkatrészek működésképtelenné válhatnak. Az ilyen sérülésekért az APPSolute Kft. felelősséget nem tud vállalni.

Beázott készülék javítás után is tönkremehet a rejtett, korrózió okozta sérülésekből kifolyólag, ezért beázott készülékek javítására az APPSolute Kft. nem tud garanciát vállalni.
A készülékben tárolt adatokért az APPSolute Kft. felelősséget nem vállal, azok a szervizeljárás során elveszhetnek. A közölt javítási határidő tájékoztató jellegű – késésből adódó esetleges veszteségért felelősséget nem vállalunk.

A beépített alkatrészek a számla kiegyenlítéséig az APPSolute Kft. tulajdonát képezik. A leadott készülék kizárólag az átvételi elismervény ellenében vehető át.

Amennyiben értesítést követően az Ügyfél 60 naptári napon belül nem veszi át készülékét, az APPSolute Kft. jogosult raktározási díjat felszámítani 500 Ft/nap értékben.

Minden felhasznált alkatrész új vagy azzal azonos használati értékű. Eltérő megállapodás hiányában a lecserélt alkatrészek a szerviz tulajdonába kerülnek, mivel azt a legtöbb esetben vissza kell küldeni a beszállítónak.

Az APPSolute Kft. nem vállal garanciát idegen beavatkozás, szakszerűtlen kezelés általi hibák, illetve nem megfelelő üzemeltetési körülményekből eredő hibák esetén.