Javítási feltételek

APPSolute – Vidám iPhone

Az APPSolute Kft. a meghibásodott készülék javítására ajánlatot ad, mely 15 napig érvényes. A javítás megkezdésének feltétele a megrendelő részéről az ajánlat írásbeli vagy szóbeli elfogadása.

Az átvétel során nem észlelt károsodások (beázás, fizikai illetve szoftveres sérülés, szakszerűtlen javítás) rögzítésének hiánya nem zárja ki azok átvételkori meglétét. A sérülést szenvedett készülék (külső sérülésnyomok nélkül is) szoftverfrissítés és/vagy javítás során működésképtelenné válhat. Beázott készülék bevizsgálása illetve előzetes tisztítása során a leadás előtt még működőképes készülék vagy alkatrészek működésképtelenné válhatnak. Az ilyen sérülésekért az APPSolute Kft. felelősséget nem tud vállalni.

Az iPhone keresése funkció kikapcsolásáig, a készülék bevizsgálását nem áll módunkban elvégezni.

Beázott készülék javítás után is tönkremehet a rejtett, korrózió okozta sérülésekből kifolyólag, ezért beázott készülékek javítására az APPSolute Kft. nem tud jótállást biztosítani.

Nem tudunk jótállást vállalni korábban mások által szétszedett vagy javítani próbált készülékek javítása esetén. Szívesen megpróbáljuk helyrehozni az ilyen módon tönkrement/tönkretett készülékeket, de rejtett hibák előfordulhatnak, amikért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

A készülékben tárolt adatokért az APPSolute Kft. felelősséget nem vállal, azok a szervizeljárás során elveszhetnek.

A közölt javítási határidő tájékoztató jellegű – késésből adódó esetleges veszteségért vagy nyereség elmaradásáért felelősséget nem vállalunk.

A beépített alkatrészek a számla kiegyenlítéséig az APPSolute Kft. tulajdonát képezik. A leadott készülék kizárólag az átvételi elismervény ellenében vehető át.

Amennyiben értesítést követően az Ügyfél 20 naptári napon belül nem veszi át készülékét, az APPSolute Kft. jogosult raktározási díjat felszámítani bruttó 1000 Ft/nap értékben.

Minden felhasznált alkatrész új vagy azzal azonos használati értékű. Eltérő megállapodás hiányában a lecserélt alkatrészek a szerviz tulajdonába kerülnek, mivel azt a legtöbb esetben vissza kell küldeni a beszállítónak vagy gondoskodnunk kell az újrahasznosításáról.

Az APPSolute Kft. nem vállal jótállást idegen beavatkozás, nem gyári tartozékok használata, szakszerűtlen kezelés általi hibák, illetve nem megfelelő üzemeltetési körülményekből eredő hibák esetén.

A javításra leadott készülék szervizeléséhez az APPSolute Kft. szerződött alvállalkozóját igénybe veheti.

A fuvarozási feladatokat szerződött alvállalkozónk látja el, így az ilyen jellegű szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként számlázzuk.

2018.05.24.